Termes i condicions

Legalitat

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de FUNDACIÓ DELARIS — SANGLAS o de tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts. Tot aquest material està emparat per la legislació de protecció de la propietat intel·lectual i de les dades de caràcter personal. L’accés a aquest lloc web està subjecte a les condicions següents:

  • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, tret que es compti amb una autorització expressa i per escrit de la Fundació. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte de venda o cessió onerosa per part dels usuaris.

  • L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei i aplicacions informàtiques sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, immorals o contraries a l’ordre públic, o que infringeixin els drets de la Fundació o de tercers atemptant contra les normes vigents. La Fundació no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, ni de la informació i dades recollides en les seves aplicacions informàtiques o documents, sostrets o emprats il·legalment, incorrectament o de mala fe per tercers.

  • La Fundació i la direcció dels centres no garanteixen que el web o aplicacions informàtiques estiguin lliure de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a la Fundació, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com tampoc de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

  • La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l’edició dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

  • La Fundació no es fa responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços aliens a aquest web o que provingui d’altres fonts alienes.

  • La Fundació es reserva el dret a anul·lar, revocar, despenjar i modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ amb total indemnitat per la Fundació, la visualització, accés, presentació, configuració i continguts del web, així com també totes les seves aplicacions informàtiques, programes, i enllaços de tota oferta de serveis i publicitat i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

Condicions i acceptació

L’ús d’aquest web i les seves aplicacions informàtiques implica l’acceptació plena i sense reserves d’aquests termes i condicions. Els possibles conflictes relatius a aquest web i aplicacions informàtiques es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, on els jutjats de Vic són els únics que tenen la competència. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual faci l’accés, accepta el compliment i el respecte d’aquesta clàusula i renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.