Què ens
fa diferents?

Impartir la formació reglada en horari de tarda/vespre fa possible que el nostre professorat pugui compatibilitzar les tasques docents i treballar en empreses, fet que atorga un gran valor afegit al nostre claustre de professores i professors, donat que estan en contacte permanent amb la realitat empresarial.

L’horari formatiu esmentat també permet als nostres alumnes que puguin treballar els matins, implementant d’aquesta manera on time els coneixements adquirits en les nostres aules i tallers. A més, permet que els treballadors/es amb lloc de treball, puguin alhora obtenir els títols de tècnics, sense interrompre la seva vida laboral ordinària.

En darrer lloc, comptar amb el nostre propi Centre d’Innovació en Tecnologies de Manlleu (CITEM) facilita que en aquest espai, els nostres alumnes estiguin ja immersos en una dinàmica innovadora al participar en processos cooperatius amb equips d’altres empreses.

Formació
professional

Els estudis s’imparteixen mitjançant conveni amb La Salle de Manlleu.

Informa't

Formació
contínua

Formació continua que ofereix el Centre de Formació en Tecnologies.

Informa't

Formació
ocupacional

Impartim formació subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Informa't