Conveni Bitmakers

Sinergies del conveni: operacions logístiques / Digital Supply Chain.
Any 2020

 

bitmakers.com

Conveni Blockchain Institute

Sinèrgies del conveni: formació blockchain.
Any 2020

 

institutoblockchain.com

Conveni Panasonic

Sinèrgies del conveni: circuits de fred/calor.
Any 2020

 

aircon.panasonic.eu

Conveni Workshop 4.0

Sinèrgies del conveni: circuits de fred i tecnologies 4.0.
Any 2019

 

effitronix.com

fredvic.com

Conveni Vottun

Sinèrgies del conveni: tecnologies blockchain.
Any 2019

 

vottun.com

Conveni Idneo

Sinèrgies del conveni: tecnologies estratègiques.
Any 2019

 

idneo.com

Conveni Brainport Eindhoven

Sinèrgies del conveni: intercanvi i estades de professors i alumnes.
Any 2015

 

brainporteindhoven.com

Conveni Escola La Salle

Sinergies del conveni: desenvolupar formació reglada.
Any 2007

 

lasallemanlleu.cat